CooL, Slimmer, Beweegkuur

Tot op heden zijn er drie interventies door het RIVM erkend als Gecombineerde Leefstijlinterventie. Het gaat dan om:
 

1.  Coaching op Leefstijl (CooL)
Dat aan de basis heeft gestaan van de huidige GLI, door de innovatiebeleidsregel van de Nza te benutten. Het programma CooL van expertisecentrum Leefstijlinterventies werkt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken stapsgewijs aan het leefpatroon van de deelnemers. De leefstijlcoach richt zich op motivatie en gedrag van de deelnemer. De deelnemer stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met daarbij behorende acties.
 

2.  SLIMMER
De interventie SLIMMER van GGD Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit een voedings- en beweegprogramma en casemanagement. De uitvoering ligt bij zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut). Na een half jaar stromen deelnemers uit naar het lokaal sport- en beweegaanbod met ondersteuning tijdens terugkom- en monitoringsmomenten.
 

3.  Beweegkuur
De interventie Beweegkuur van Huis voor Beweging bestaat uit drie componenten; gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De uitvoering is in handen van zowel een leefstijlcoach als een voedings- en een beweegprofessional, waarbij de leefstijlcoach gedurende het hele programma de deelnemer begeleidt en motiveert.
 

In deze workshop zullen deze interventies zichzelf presenteren en mogelijk is er ruimte om de interventie al te ervaren.