Menzis + Wijkcontract Gezondheid 

In deze combinatieworkshop zal Menzis ingaan op een aantal initiatieven die zij ondernemen op het vlak van preventie en is aandacht voor het Wijkcontract Gezondheid. Een wijkcontract of wijkconvenant Gezondheid is een zelfsturend en bindend middel tussen bewoners en partners over welke projecten en programma’s worden ingezet om de gezondheid van bewoners te verbeteren. Een wijkcontract omvat afspraken over wie wat doet, op basis van verantwoordelijkheden, resultaatafspraken met gemeente en zorgverzekeraars en afspraken over hoe besparingen terugvloeien naar de wijk. In Alphen aan den Rijn wordt samen met zorgverzekeraar Zorg&Zekerheid gekeken of een eerste pilot van dit wijkcontract kan worden opgestart. Meer informatie: https://www.gezondnl.nl/p/83/Wijkcontract