Langer thuis wonen van ouderen

In deze workshop is aandacht voor twee initiatieven:

  1. Project TOM. VeiligheidNL, Nutricia, Philips, ONVZ Zorgverzekeraar en PostNL startten in 2017 een bijzonder programma ter ondersteuning van de senioren die thuis willen blijven wonen. Met project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) bieden zij een totaalpakket aan ondersteuning om de kans op vallen te verkleinen en de zelfredzaamheid van senioren te vergroten. Meer informatie: http://www.projecttom.nl/
     
  2. Project “Hoe sterk is mijn netwerk?”. Dit project stimuleert en helpt inwoners van Laarbeek om bijtijds te bouwen aan een stevig sociaal netwerk. Hiertoe hebben de gemeente Laarbeek, zorgverzekeraar CZ, Stichting ViERBINDEN, de Seniorenraad en Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland de krachten gebundeld. Meer informatie: https://www.zorg-voor-later.nl/index.html